Netradicinės darbo vietos pranašumai

Tikriausiai kiekvienam iškilo klausimas „kas daro darbo vietą netradicine?“. Ar tai yra lankstumas, netradicinis kompanijos valdymas bei neįprastas darbo aplinkos planavimas, o galbūt tai yra netradicinė organizacijos veikla siekiant užsibrėžtų tikslų ir dalyvaujant visuomenės gyvenime? Nors ir netradicinės kompanijos renkasi sudėtingesni ir neįprastą kelią stengiantis užsidirbti pragyvenimui, tuoj suprasite, kodėl būtent toks organizacijų veikimas  turi kur kas daugiau pranašumų nei tradicinių įmonių veikla.

Darbuotojų išlaikymas

Kartų pokyčiai į darbo rinką atnešė naujų iššūkių. Nors anksčiau organizacijoms didžiausia užduotis būdavo įdarbinti tinkamus žmones, dabar visi „verčiasi per galvą“ galvodami kaip išlaikyti jau esamus darbuotojus. Suteikiant papildomas privilegijas bei laisvės, kompanijos stengiasi, kad darbuotojai pajustų kuo daugiau malonumo atliekant jiems paskirtas užduotis. Netradicinės organizacijos leidžia savo komandos nariams dirbti iš namų ar kavinių ir vis tiek išlikti produktyviems. Daugelis tokių kompanijų suteikia darbuotojams galimybę kelionių laiką vykstant į darbą ir iš darbo skirti savo asmeniniams gyvenimams bei pomėgiams. Tokiu būdu žmonės jaučiasi daugiau pasiekę savo gyvenime ir todėl jų pasitikėjimas savimi lygis didėja, o tuo pačiu gerėja ir darbo kokybė. Tokiu principu dirbančiose organizacijose darbuotojai jaučiasi vertinami ir „neįkalinti“ fizinėje darbo aplinkoje.

Demokratiškumas

Gera netradicinė darbo vieta yra neatsiejama nuo demokratiškumo. Tam, kad organizacija išlaikytų savo komandą vieningą, yra be galo svarbu, jog darbuotojai suprastų ir palaikytų kompanijos tikslus ir vizijas. Organizacija, kuri atstovauja savo darbuotojus, atsižvelgia į jų nuomonę bei prisitaiko prie jų poreikių, gali būti tikra, kad didžiausi tikslai ir uždaviniai bus įvykdyti, o darbuotojų kolektyvas bus ištikimas ir laimingas dirbdamas savo darbą. Būtina paminėti, kad tai yra įmanoma tik tuomet, kada įmonė dirba ir bendradarbiauja su savo komandos nariais demokratiškai, skaidriai ir, žinoma, nevienašališkai.

Įvairovė

Laisvė, lankstumas, kūrybiškumas, linksmybės, pasitikėjimas ir į darbuotojus orientuota veikla bei kultūra – visa tai apibrėžia netradicinės organizacijos tapatumą. Nors iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad tokioje darbo vietoje yra daug netikslumo, neaiškumo bei chaoso, tokia netradicinė darbovietė yra pastoviai progresuojanti. Vienas iš puikių pavyzdžių yra tai, kad taip veikianti kompanija sudaro palankias sąlygas lyčių lygybei. Suteikiant galimybę darbuotojams dirbti iš namų, moterys neturi atsisakyti darbo jei yra poreikis prižiūrėti savo vaikus, o tai leidžia moterims dar geriau įsitvirtinti darbo rinkoje ir jaustis pilnavertiškomis asmenybėmis. Organizacijos sugebėjimas atsižvelgti į tokius dalykus, kaip lyčių lygybė, aplinkosauga bei adaptuotis kartu su besikeičiančiomis darbuotojų socialinėmis ir ekonominėmis pažiūromis, užtikrina komandos narių ištikimybę bei pagarbą įmonės idėjoms ir veiklai.